Skip to content Skip to footer

Un dels aspectes més curiosos d’aquesta farmàcia, considerada de gran valor històric-científic, és que encara és possible trobar en molts d’aquests envasos les matèries primes i els preparats medicinals que originàriament guardaven. Els envasos més antics de vidre, datats del segon terç del segle XVIII, és possible que fossin elaborats a Mallorca, a la fàbrica dels Gordiola.

Para atenció a les cartel·les identificatives del medicament que contenen o van contenir: estan decorades a l’estil rococó amb pintura realitzada en fred. Són curioses les que tenen forma de cor i que contenien els medicaments denominats cordials, aquells que feien augmentar de cop la calor general del cos i estimulaven l’acció de l’estómac i del cor.