Skip to content Skip to footer
Sammlung Erzherzog Ludwig Salvator von Österreich
AuthorAuthor nameShare

Aquesta magna obra de nou volums que tens al davant és el Die Balearen, l’obra més exhaustiva que hi ha sobre el paisatge, costums i tradicions de la cultura balear del segle XIX, escrita per l’Arxiduc Lluís Salvador entre el 1869 i 1891.

Treballava a partir d’un programa previ que havia editat en forma de llibre-enquesta titulat Tabulae Ludovicianae, i que repartia entre les persones locals que considerava més adients per obtenir aquesta informació. Moltes de les il·lustracions del llibre eren realitzades pel propi Arxiduc, qui era també un gran dibuixant.

Aquests volums es corresponen a la primera edició de l’obra publicada en alemany, de la qual només en sortiren 100 exemplars que no es posaren a la venda sinó que van ser distribuïts gratuïtament entre els col·laboradors que participaren en la redacció de l’obra i entre les amistats personals de l’Arxiduc, com és el cas de l’exemplar que ens ocupa, dedicat a l’emperador Francesc Josep I.