Skip to content Skip to footer

Apotecaria dels cartoixans

Aquesta apotecaria és una de les més antigues de Mallorca i de les millors conservades d’Europa. Va ser fundada pels cartoixans entre 1723 i 1725 i va estar activa fins a l’any 1895.

No sols va servir de farmàcia de la comunitat religiosa, sinó que, a partir de 1835, i com a conseqüència de la desamortització del monestir, també va estendre els seus serveis a la gent de la vila.

Imagina’t aquí per un moment a George Sand comprant medicaments per a Chopin, que patia de tuberculosis, o per al seu fill Maurice de quinze anys, qui també estava malalt.

La botica presenta una disposició típica dels estris que es trobaven a les antigues oficines de farmàcia, els contenidors de medicaments, i instrumental per a confeccionar-los: botam farmacèutic, parament de vidre, retortes i carabasses, arquetes de fusta, destil·ladors, balances i morters.

Com a curiositat, dins del catàleg de drogues naturals i medicaments trobats en aquesta apotecaria, s’ha descobert una singular recepta anomenada “Triaca magna”. Es tracta d’un preparat polifàrmac d’origen vegetal, mineral o animal, els principals components del qual són l’opi i la carn de l’escurçó. Es va usar des del segle III a. C., originalment com antídot contra els verins, les mossegades d’animals, i com a panacea universal durant molt de temps, fins que va caure en desús al segle XIX.